POKRETNE TRGOVINE 2019-10-14T08:52:06+00:00

Za potrebe starijih stanovnika, razvili smo mrežu pokretnih trgovina koje svakodnevno obilaze sela Varaždinske i Krapinsko-Zagorske županije te na taj način olakšavaju život ljudi koji nemaju mogućnost svakodnevnog odlaska u trgovinu.